امین حساب-انجام خدمات حسابداری ومالیاتی

این سایت معرف و ارائه دهنده خدمات مرتبط با حسابداری قانونی - مالیاتی و تمام خدمات مرتبط می باشد ، شماره تماس پرسنل فروش 09213714787

  • دفاع - مالیاتی (در مراحل قبل و بعد از رسیدگی و برگه تشخیص)
  • تبدیل اسناد داخلی شرکت به موارد قابل ارائه به دارائی
  • تنظیم و نگارش اسناد و دفاتر قانونی
  • موارد بیمه و دعاوی کارگری - کارفرمائی (ارائه راه حل های سازمانی - پرسنلی جهت عدم بروز مشکل با پرسنل و همچنین حضور و دفاع از پرونده های و ارائه لوایح دفاعی)
  • مشاوره و طراحی سیستم های مالی با تعداد کار بر زیاد در حوزه های انبار - فروش - بازرگانی - مدیریت و گزارشات - و خزانه داری - حسابداری قانونی
  • ارائه خدمات مدیریت مالی به صورت پاره وقت