خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی
 بخش اصلی خدمات این سایت علاوه بر ارائه مطالب و مباحث کاربردی به علاقمندان انجام خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی می باشد که در چند پکیج تقدیم شرکتها و موسسات می گردد .

پکیج خدمات مالیاتی شماره یک : از مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان

۱- کنترل فاکتور های فروش صادره
۲- کنترل مدارک خرید ارزش افزوده دار
۳- برسی محاسبات حقوق و لیست بیمه و لیست مالیات حقوق
۴- بررسی خرید ها و سایر هزینه های شرکت اعم از مواد اولیه و سایر موارد
۵- تهیه اسناد حسابداری مربوطه
۶- تهیه اظهارنامه ارزش افزوده
۷ – تهیه اظهارنامه عملکرد

پکیج خدمات مالیاتی شماره دو : از ماهیانه ۳ میلیون تومان

۱- شامل کلیه موارد فوق
۲- تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی
۳- انجام خدمات دفاع مالیاتی اعم از حضور در جلسات رسیدگی تا اخد مفاصاحساب
توضیح اینکه با در نظر گرفتن سایز شرکت و نوع شرکت اعم از خدماتی – بازرگانی- تولیدی و میزان گردش مالی و تعداد پرسنل مبلغ دو پکیج فوق قابل مذاکره می باشد .

پکیج تکمیلی خدمات مالیاتی : اتوافقی

۱- خدمات پرسنلی اعم از تنظیم و عقد قرارداد با پرسنل شرکت
۲- انجام محاسبات حقوق و تهیه فیش حقوقی پرسنل
۳- دریافت رسید مناسب و قانونی و کافی از پرسنل
۴- اخد مفاصاحساب کلی و سالانه از پرسنل
۵- حل اختلافات کارگری کارفرمائی از بعد اخلاقی و مالی
۶- حضور در محاکم وزارت کار از طرف شرکت
۷- نگارش لوایح قانونی از طرف شرکت