آیا برای مغازه و فروشگاه می توان شرکت تاسیس کرد ؟

آیا برای مغازه و فروشگاه می توان شرکت تاسیس کرد

فهرست مطالب این مقاله

۱- شرایط شرکت شدن مغازه و یا فروشگاه

۲- مزایا و معایب ثبت شرکت برای فروشگاه

۳- نکات مهم در این خصوص

 

۱- شرایط شرکت شدن مغازه و یا فروشگاه

بلی در صورتی که مالکان این مکان تجاری علاقمند باشند در مدیریت خود بر این مکان از افراد دیگری بهره بگیرند این کار امکان پذیر است چرا که در شکل شرکت اداره کردن یک فروشگاه یا مغازه نیاز است حداقل دو تا سه نفر دیگر به عنوان رئیس یا عضو هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس به اداره ثبت معرفی گردند .

۲- مزایا و معایب ثبت شرکت برای فروشگاه

الف رسیدگی مالیاتی شفاف تر می گردد به دلیل لزوم تنظیم دفاتر روزنامه و کل و ارسال اظهارنامه ها و رسیدگی از حالت کلی خارج می شود و باید مبتنی بر دلایل اعداد و ارقام اظهارشده توسط مودی یعنی مالک فروشگاه باشد .

ب شرایط مالکیت و سهم هر کدام از مالکین از اموال فروشگاه بسیار دقیق تر می باشد .

ج فروشگاه با ساختار شرکتی دارای نظام حسابداری قانونی می گردد که مقتضی این امر قانون مندی و با رفتن درجه اعتبار از لحاظ موسسات اعتباری و بانکها می باشد .

د انحلال و تسویه و تعطیلی فروشگاهها با ساختار شرکت بسیار دقیق تر و قانون مند تر خواهد بود .

۳- نکات مهم در این خصوص

نکته ۱) دقت در انتخاب موضوع شرکت

نکته۲) دقت در انتخاب مدیران و بازرسان شرکت توسط مالک یا مالکین

نکته۳) دقت در تنظیم اسناد و مدارک حسابداری قانونی چون قطعاً این مدارک و گردش کاری این فروشگاه مبنای محاسبات مالیاتی و محاسبات در سایر ادارات و سازمانهای دولتی به مانند تامین اجتماعی و ارزش افزوده خواهد بود .

نکته ۴) مطالعه دقیق شرایط فروشگاههای حقوقی و حرکت بر اساس موازین قانونی و در صورت لزوم مشاوره گرفتن از کارشناسان مالی و حقوقی در ارتباط با ادامه فعالیت .

این مقاله در خصوص آیا برای مغازه و فروشگاه می توان شرکت تاسیس کرد می باشد که امیدوارم مورد توجه کاربران محترم قرار گرفته باشد.