اعتراض به برگه قطعی مالیات

  • اعتراض به برگه قطعی مالیات
  • در مقاله ذیل از سلسله مقالات حسابداری قانونی سعی شده است که راههای اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مالیات مورد بحث قرار بگیرد که مشخصاً به خوانندگان محترم توصیه میگردد مطابق اصول حسابداری قانونی بهتر و بهتر است اگر دفاع و روش بهتری برای ارائه مدارک مثبته مالیاتی برای شما وجود دارد و یا اینکه از خدمات کارشناسانی با توانائی بیشتر از آنچه خودتان دارید و یا در سازمان شما وجود دارد می توانید بهرمند شوید آنرا برای این مرحله کنار نگذارید و در مراحل قبل از رسیدگی و بعد از صدور برگه تشخیص از آن بهرمند گردید و نگذارید کار به این مرحله برسد ضمناً این سایت آماده ارائه خدمات در زمینه حسابداری قانونی و مباحث مرتبط با این مقاله می باشد .
  • با توضیحات فوق نظر شما خوانندگان محترم را با ادامه مطلب جلب می نمایم .
  • طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند .
  • حالا اگر این مهلت یکماهه گذشته باشد و مودی یا… اعتراضی نکرده باشد و یا پس از این یکماه مدارکی به دست آید که میتواند نتیجه رای را به نفع خود تغییر داد اکنون چه باید کرد؟
  • در پاسخ به ماده ۲۵۱ مکرر اشاره می کنیم؛ این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید.
  • راه حل این است که درخواست را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید . وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.
  • به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، بهتر است فرم مخصوص تعبیه شده در این رابطه ، تکمیل و مستندات مربوطه ضمیمه و به دبیرخانه تسلیم گردد .
  • پس از ارائه فرم ، مدارک بررسی و در صورت وجود نواقص ظرف دو هفته مراتب به مودی اعلام می‌گردد . در صورتی که فرم مربوطه بطور صحیح تکمیل و ارائه نشود و یا مستندات کافی نباشد دبیرخانه موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه می نماید.
  • در هر حال مدارک ارائه شده بررسی و رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری وجود ندارد.