تا چه میزان از حقوق ماهیانه از مالیات معاف است ؟

تا چه میزان از حقوق ماهیانه از مالیات معاف است ؟

در ذیل بخشنامه میزان معافیت حقوق آورده شده که خلاصه آن این است که معافیت حقوق در سال ۱۳۹۶ با ماخذ مجموع حقوق سالانه

مبلع دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد و این بدین معناست که اگر حقوق پایه ماهانه شما  به طور متوسط  زیر مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد شما از پرداخت مالیات معاف هستید البته لازم به ذکر است که قاعدتاً مبلغ حقوق در ماههای ۳۰ و ۳۱ روزی متفاوت می باشد و شخص محاسبه کننده حقوق این موارد را بایست در تنظیم لیست مالیات حقوق در نظر داشته باشد و مطابق بخشنامه ها ماهیانه لیست مالیات حقوق را تنظیم و به سایت مالیات حقوق ارسال نماید تا نفرات بتوانند از این معافیت بهره مند گردند و در صورت عدم ارسال لیست توسط شرکت قطعاً شرکت ضامن پرداخت جرائم عدم ارسال لیست خواهد بود

سیدکامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه ای اعلام کرد:

بدینوسیله بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلع دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه (۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

مقاله فوق با عنوان تا چه میزان از حقوق ماهیانه از مالیات معاف است ؟ به پایان رسید .