خدمات حسابداری مالیاتی چیست

خدمات حسابداری مالیاتی چیست

مقدمه : ارائه و انجام خدماتی در جهت پیشبرد و حل و فصل موارد مالیاتی یک شرکت و موسسه یا سازمان را خدمات مالیاتی آن شرکت یا موسسه می گویند با ارائه این تعریف از خدمات مالیاتی به استحضار عزیزان می رساند که با توجه به تفاوت های جزئی در عملکرد شرکتها و موسسات تجاری یا تولیدی کشورمان ولی از لحاظ کلی خدمات شرکتها با توجه به موضوع فعالیتشان دارای موارد مشترک و اصلی زیادی هستند که با توجه به قوانین و بخشنامه های مالی و مالیاتی کشور و برای پاسخگوئی به موارد و احتیاجات سازمانها جهت پاسخگوئی به اداره مالیات شکل گرفته اند.

در ذیل به برخی از عنوانین اصلی خدمات حسابداری مالیاتی که در شرکتها برای پاسخگوئی به ادارات دارائی شکل گرفته خواهیم پرداخت و راجع آنها شرح مختصری هم بیان خواهیم نمود .

۱- واحد حسابداری داخلی شرکت : این واحد به صورت روزمره مشغول انجام عملیات دریافت و پرداخت و صدور فاکتور فروش و جمع آوری مدارک خریدها و محاسبه حقوق پرسنل و رسیدگی به حساب مشتریان و طرف حسابها و حل موارد فی مابین می باشد و از یک طرف با بانکها و موسسات اعتباری جهت انجام عملیات بانکی در تعامل است از طرف دیگر با مشتریان و طرف حسابها جهت وصول وجه فروش و مطالبات از ایشان و از وجه دیگر مشغول انجام عملیات پرداخت به تامین کنندگان مواد اولیه می باشند که کل این اتفاقات مستقیماً هیچگونه ارتباطی به خدمات مالیاتی ندارند ولیکن همه آنها اعم از خرید ها و فروشها و هزینه ها مثل حقوق و دستمزد به صورت کلی و جزئی با خدمات حسابداری مالیاتی مرتبط و به نوعی خوراک اولیه پردازشهای این بخش می باشند .

۲- مدیریت شرکت یا موسسه : این نفرات و عزیزان به جهت نگرانی و تامل بسیار بالا همیشه دقدقه بی مشکل بودن در زمینه مسائل مالیاتی دارند چرا که اگر تمام وقت و انرژی خود را صرف مدیریت تامین مواد اولیه و عرضه مناسب کالا و همچنین فروش و بازاریابی نمایند قطعاً دیگر فرصت و انرژی برای مدیریت بحران های خدمات حسابداری مالیاتی شرکت خود نخواهند داشت لذا وجود واحد و بخشی در تمامی شرکتها اعم از کوچک و بزرگ برای پردازش و رسیدگی و حل و فصل امور حسابداری مالیاتی لازم و واجب به نظر می رسد.

۳- واحد خدمات حسابداری مالیاتی :فعالان در این بخش به نوعی اطلاعات جمع آوری شده و پردازش اولیه شده توسط واحد حسابداری داخلی را خوراک قرارداده و آنها را راستی آزمائی کرده و کنترل می نمایند و از این اطلاعات دفاتر مالی را ثبت و اظهارنامه ها و اطلاعات لازم در سامانه های مالیاتی را تکمیل و در فرآیند رسیدگی و دفاع مالیاتی حضور می یابند /

مقاله فوق در خصوص خدمات حسابداری مالیاتی چیست تقدیم حضور عزیزان گردید .