ضرایب علی الراسی چیست و تاثیر آن چیست؟

ضرایب علی الراسی چیست و تاثیر آن چیست؟

سازمان امور مالیاتی بر اساس نظریه کارشناسان آن سازمان هر سال لیستی را منتشر می کنند  که درآن  میزان سودی که هر فروشنده کالا  یا ارائه کننده خدمات به صورت معمول و نرمال از خریدار دریافت می نماید  برای هر سال  به تفکیک نوع بیزینس در آن لیست شده است  واداره امور مالیاتی با عاملیت ممیزیان محترم موارد را تشخیص و اعمال می نمایند .

توضیح: به لحاظ اینکه این رویه از سال ۹۵ به بعد تغییر نموده و اینکه در زمان نگارش این مقاله هنوز رسیدگی مربوط به سال ۹۵ توسط اداره دارائی انجام نشده است سرنوشت این رویه قبلی و علی الراسی برای رسیدگی های سال ۹۵ برای ما مشخص نمی باشد ولیکن برای شرکتهایی که هنوز سال ۹۴ آنها رسیدگی نشده این رویه کما فی سابق قابل اجرا می باشد .

در محاسبات علی الراسی و مشاهدات از رسیدگی های قبلی در سنوات قبل  بر این اساس بوده که ممیزان محترم پس از بررسی دفاتر و اسناد مودی  و تشخیص وجود مغایرت و یا احتمالاً کتمان در هزینه ها و خرید ها و یا احیاناً در قیمت تمام شده و درآمد ، دفاتر را غیر قابل رسیدگی تشخیص می دادند و به بند ۳ ارسال می نمودند و مودی در صورت داشتن مدارک دفاعی و ادعائی در خصوص اشتباه در تشخیص در هیات بند ۳ در زمان مقرر حضور پیدا می کرد و دفاعیات خود را به همراه اسناد و مدارک عرضه می نمود و کارشناسان و مدیران حاضر در هیات ضمن رسیدگی مجدد به پرونده و اسناد و مدارک قضاوت می نمودند و نظر ممیز مربوطه را تائید و یا رد می نمودند و در هر  دو شکل پرونده جهت تکمیل به ممیز ارسال میگردید .

در صورت رد نظر ممیز توسط بند ۳  پرونده مجدداً رسیدگی می گردید و در صورت تائید نظر ممیز در غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر علی الراسی تائید و ممیز محترم بر اساس لیست ضرایب علی الراسی اقدام به تشخیص می نمودند که البته همانطور که گفته شد این رویه بر اساس بخشنامه جدید در سال ۹۵ تغییر و رسیدگی بر اساس مبانی جدید انجام خواهد شد .

مقاله فوق با عنوان ضرایب علی الراسی چیست و تاثیر آن چیست؟ نگارش گردیده است /