لیست هزینه های مورد قبول برای دارائی

لیست هزینه های مورد قبول برای دارائی

۱ – هزینه های حقوق پرسنل و کلیه مزایای متعلقه آن اعم از بیمه – اضافه کاری – بن و حق مسکن و حق اولاد . سایر موارد که در قوانین و مقررات ذکر شده است .

۲ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده .

۳ – هزینه سوخت و آب و برق و تلفن و ارتباطات و اینترنت و ip  و پست که مرتبط با فعالیت شغلی شرکت باشد

۴- هزینه اجاره اداری و یا کارخانه و محل تولید

۵ – اجاره بهای ماشین آلات ادوات مربوطه

۶- حق و امتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتی

۷ – وجه پرداختی بابت انواع بیمه مربوطه به عملیات و دارائی موسسه ( حق بیمه گران – بیمه دستگاههای عمومی ).

۸ – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط بر اینکه :

اول وجود خسارت محقق باشد.

دوم موضوع و میزان آن مشخص باشد.

سوم طبق مقررات قانون و یا قراردادها ی موجود جبران آن به عهده دیگری باشد.

۹ – هزینه های جزئی تعمیرات و تجهیز مربوط به محل موسسه در صورتی که اجاری باشد و عرفا” بر عهده مستاجر می باشد.

۱۰ – هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزش مربوط به فعالیت موسسه.

 

۱۱ – هزینه های مربوط به فعالیت های فرهنگی ، ورزشی ، رفاهی کارگران.

۱۲ – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه مربوط به فعالیت موسسه باشد. احتمال زیاد برای لاوصول ماندن آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد.

۱۳ – سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و مدیران و آبدارخانه و پذیرائی از میهمانان و مشتریان مرتبط با فعالیت شرکت

۱۴ – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری موسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ – مخارج ایاب و ذهاب و حمل موارد اولیه و محصول

۱۶ – کارمزدی بانکی

۱۷ – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری.

۱۸ – هزینه اکتشاف معادن.

۱۹ – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا” ظرف یکسال از بین می روند که به عنوان هزینه ملزومات است.

۲۰- مخارج تعمیر و نگه داری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد ( به قیمت دارائی محاسبه می شود چون ارزش را افزایش می دهد ) . در صورتی که تعویض بعنوان تعمیر اساسی تلقی شده و باعث افزایش بهای تمام شده دارائی خواهد شد.

۲۱ – ضایعات متعارف تولید.

۲۱-هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی به موسسات مربوط به فهالیت موسسه.

۲۲ – ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد و در مواردی که هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود.

۲۳ – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی ( پرداخت کننده مالیات ).

۲۴ – زیان حاصل از تسعیر ( زیان ) ارز

۲۵- هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت و تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی ، تحقق می یابد.

مقاله فوق تحت نام لیست هزینه های مورد قبول برای دارائی از مراجع دیگر تالیف و بازنویسی و مشروح شده است .