چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم

چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم

مقدمه : ارزش افزوده در امروز روز برای شرکتها بسیار مهمتر از مالیات عملکرد و یا مشکلات با سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است و با توجه به اینکه اغلب حسابداران ارشد و مدیران مالی تجربه کمتری در مواجه با رسیدگی و رفع موانع و مشکلات با این سازمان را دارند  لذا ضرورت توجه ویژه به جمع آوری اسنادو مدارک برای تنظیم تظهارنامه سه ماهه و دفاع از آن بسیار حائز اهمیت می باشد در ذیل نکاتی فهرست وار را با هم مورد توجه و دقت نظر قرار می دهیم تا بتوانیم نهایتاً مسئله را به شکل بهتر تحلیل و بررسی نمائیم .

۱- دقت نظر به تفکیک خرید های ارزش افزوده دار و موارد بدون ارزش افزوده

شاید برای موضوع فوق بتوان به اندازه یک کتاب لااقل ۲۰۰ صفحه های مطلب نوشت چرا ؟

الف ) در چند سال گذشته بسیاری از شرکتها نتوانستد تعادل دقیقی بین خرید های ارزش افزوده دار و فروش هایشان که تماماً با ارزش افزوده بوده است برقرار نمایند مثلا شرکتی که دسر لبنی تولید می کرده است ماده اولیه او شیر و پینر بوده که هردو معاف از ارزش افزوده می باشند (یعنی خرید بدون ارزش افزوده ) در حالی که محصول او همیشه دارای ارزش افزوده بوده یعنی این شرکت ۹ درصد افت ارزش در کالای تولیدی خود دارد و شاید اگر متوجه این موضوع نباشد در صنعتی چون صنعت لبنیات که اساسا سود آوردی در بهترین شرایط ۱۰ درصد نیست این اختلاف موجبات برشکستگی شرکت شود .

ب) تولید تراز منفی بین ارزش افزوده دریافتی از خریدها و فروشها می تواند برای حفظ سود آوری شرکت قابل تامل باشد .

ج) برخی از شرکتهای تازه تاسیس که هنوز مجوز دریافت ارزش افزوده ندارند و یا برخی از فروشندگان حقیقی که خارج از این سیستم کار می نمایند و اساساً از ارائه فاکتور رسمی ارزش افزوده دار طفره می روند آیا باید از آنها خریدنمود حتی اگر ارزانتر بفروشند .

۲- شیوه دقیق تنظیم دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ارزش افزوده با لحاظ نمودن یکی بودن مبالغ اظهار شده در اظهارنامه عملکرد با اظهارنامه ارزش افزوده و مانده سرفصل های مرتبط با ارزش افزوده در دفاتر قانونی

۳- توانائی دفاع منصفانه از دفاتر و اظهارنامه ها

این موضوع از موارد فوت های کوزه گری می باشد چرا که حسابدار بی تجربه در زمان رسیدگی دفاتر قانونی بعضاً آنچنان از لحاظ روانی دچار استرس بی دلیل و فشار می گردد که متاسفانه بعضاً در تهیه و ارائه مدارک و اسناد دچار اشتباهات بینشی می گردد (توضیح :اشتباهات بینشی بر اساس روانشناسی رفتار گرا به معنای بزرگ نمائی و یا کوچک نمائی غیر واقعی یک موضوع می باشد ) این به این معناست که فرد حسابدار به دلیل حساسیت روانی و اضطراب از نگاه و دید واقعی نسبت به مسئله رسیدگی دور شده و ذهن او در این ارتباط دچار اشتباهات بینشی می گردد مثلا پیش خود دچار یک پیش ذهنیت اشتباه می گردد که عمل رسیدگی عادلانه نیست لذا بر اساس این قضاوت اشتباه دچار نقصان در تلاش خود برای تهیه مدارک می گردد و در زمان رسیدگی چه بسا با این دید بسیاری از مدارک مثبته را تحویل ممیز محترم ندهد و یا در محاسبات تنظیم اظهارنامه دچار اشتباهات بزرگ گردد

این قسمت اول مقاله  چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم که در آینده نزدیک قسمتهای بعدی آنرا تهیه خواهیم نمود شایان ذکر است که کلیه مطالب فوق صرفاً نظر نویسندگان مقاله می باشد و این سایت فقل ناقل آنهاست .

چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم-چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم-چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه Image result for ‫ارزش افزوده‬‎Image result for ‫ارزش افزوده‬‎Image result for ‫ارزش افزوده‬‎نمائیم   آدرس سایت ارزش افزوده

چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم چگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیمچگونه اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه نمائیم