بن و حق مسکن چیست و چه مقدار است؟

بن و حق مسکن چیست و چه مقدار است؟

بن و حق مسکن براساس قوانین و بخشنامه های جاری از جمله مزایای مستمر تمام کارگران می باشد که برای تمامی کاگران لحاظ و به حقوق مشمول آنها نزد سازمان تامین اجتماعی نیز افزوده میگردد و مبنای محاسبه حق بیمه ایشان نزد آن سازمان نیز می باشد ولازم است کارگران از محاسبه شدن این مبلغ توسط کارفرما مطمئن گردند که راه آن هم مشاهده این عناوین در فیش حقوقی و لیست بیمه می باشد . لازم به ذکر است که مبلغ بن و حق مسکن برای هر سال توسط بخشنامه ای در ابتدای آن سال توسط وزارت کار تعیین می گردد که از مراجع ذیصلاح قابل استعلام می باشد. در تصاور ذیل میزان بن و حق مسکن که در سال ۹۶ به ترتیب ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال و ۴۰۰/۰۰۰ ریال می باشد بر اساس سند قانونی آن یعنی بخشنامه های وزارت کار آورده شده است که شایان ذکر است که همانطور که قبلا هم ذکر شد هر دو مورد جزء موارد مشمول بیمه می باشند و حتما در بخش حقوق و مزایای مشمول بیمه بایند لحاظ گردند. و کارفرمایان محترم ومسئولین محترم شرکتها حتما اطلاع دارند که این دو مورد حتما باید در فیش حقوق پایان ماه کارگران لحاظ شده و پس از پرداخت از ایشان نسبت به دریافت آنها مشخضاً رسید و با ذکر هر دو کلمه حق مسکن و بن خواربار رسید دریافت نمایند تا اینکه بعداً دچار مشکلات و اختلافات با پرسنل محترم نگردد با آروزی بهروزی برای شما

. براساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

بن و حق مسکن چیست و چه مقدار است؟

بن و حق مسکن چیست و چه مقدار است؟