حق اولاد چیست و تکالیف قانونی کارفرما در این مورد چیست ؟

حق اولاد چیست و تکالیف قانونی کارفرما در این مورد چیست ؟

کارفرما موظف است مبالغ تعیین شده در بخشنامه هائی که به صورت سالیانه توسط وزارت کار به عنوان حق اولاد برای کارگران تعیین می کند برای ایشان محاسبه و به اصل حقوق ایشان اضافه و ماهیانه به کارگر پرداخت نماید که میزان آن برای هر سال مشخص می باشد . حق اولاد به همراه حق مسکن و بن خوارار از جمله مواردی هستند که بر اساس قوانین و بخشنامه ها باید توسط کارفرمایان محترم در محاسبات حقوق ماهیانه پرسنل لحاظ گردند . و کارگران و کارمندان محترم در صورت مشاهده عدم پرداخت می توان موارد را با کارفرمای محترم مطرح نمایند .

حداقل دستمزد روزانه حق اولاد ۱ فرزند حق اولاد ۲ فرزند سال
۱۶۲۳۷ ۴۸۷۱۲ ۹۷۴۲۲ ۱۳۹۲
۲۰۲۹۷ ۶۰۸۸۸ ۱۲۱۷۷۶ ۱۳۹۳
۲۳۴۷۴ ۷۱۲۴۲ ۱۵۴۴۸۵ ۱۳۹۴
۲۷۰۷۲ ۸۱۲۱۶ ۱۶۲۴۳۲ ۱۳۹۵
۳۰۹۹۷ ۹۲۹۹۱ ۱۸۵۹۸۲ ۱۳۹۶

حق اولاد چیست وچه مقدار است و تکالیف قانونی کارفرما در این مورد چیست؟

عزیزان همکار حسابدار و مدیر مالی همانطور که درجدول فوق مشاهده می فرمائید حق اولاد به صورت فوق برای کارگران دارای یک تا دو فرزند به شکل فوق ابلاغ گردیده است که لازم است در محاسبات حقوق پرسنل سازمان لحاظ فرمائید و با اینکه حق اولاد جزء موارد مستمر حقوق می باشد  جزء مبالغ مشمول نزد سازمان تامین اجتماعی در لیست بیمه پرسنل به عنوان حقوق و مزایای مشمول نیست و جزء مواردی است که مشمول حق بیمه نمی باشد .البته مورد فوق را اینجانب بر اساس رویه جاری کاری بدست آوردم و تا کنون ماده قانونی مربوطه را از قانون تامین اجتماعی و قانون تجارت نتوانستم استخراج نمایئم لذا هر کدام از همکاران محترم این موضوع را یافت نمودم خوشحال می شوم مرجع آنرا برای ما هم ارسال فرمایند . نکته پایانی در برخی از شرکتها و موسسات از گذشته تا به حال رویه ای را قرار داده اند که به نظر می رسد که با موارد قانونی هیچ نزدیکی ندارد و آن این است که مسئول پرسنل و مالی به پرسنل می گوید افرادی مشمول حق اولاد هستند که لااقل ۶ الی یکسال در شرکت ما سابقه داشته باشند این مطلب را من در چند شرکت بزرگ که در آنها به عنوان مشاور مشغول بودم دیده ام که مطلب فوق هیچ مطلب قانونی ندارد و در نهایت موجب گرفتاری کارفرما و کارمند خواهد شد و از همکاران محترم مالی خواشمندم در صورت مشاهده چنین رویه های سعی در اصلاح آنها وفق قوانین و بخشنامه های جاری نمایند با تشکر از حوصله همکاران و عزیزان محترم /

مقاله فوق از سلسله مقالات خدمات حسابداری مالیاتی  با عنوان حق اولاد چیست و تکالیف قانونی کارفرما در این مورد چیست ؟ خدمتتان عرضه گردید .