لیست بیمه را چگونه آماده و ارسال کنم؟

لیست بیمه را چگونه آماده و ارسال کنم؟

۱- با مراجعه به نزدیک ترین اداره تامین اجتماعی و با ارائه مدارک شرکت یا واحد صنفی خود اقدام به دریافت کد تامین اجتماعی می نمائیم .

۲- رمز و نام کاربری جهت ارسال اینترنتی را از واحد مربوطه دریافت می نمائیم .

۳- نرم افزار لیست بیمه را از سایت تامین اجتماعی دانلود می نمائیم

۴- مشخصات کارگاه و پرسنل را به این نرم افزار وارد می نمائیم

۵ – فایل لیست بیمه هر ماه را جهت آپلود از این نرم افزار تهیه می نمائیم و در سیستم ذخیره می کنیم

۶- با مراجعه به سایت تامین اجتماعی فایل لیست بیمه را آپلود می نمائیم

۷ – منتظر پاسخ سایت جهت تائید یا عدم تائید سایت می شویم .

۸ – در صورت عدم تائید به گرازش خطا سایت توجه و در جهت رفع آن اقدام می نمائیم .

لیست بیمه را چگونه آماده و ارسال کنم؟

ادامه توضیحات :

 

در ادامه نظر خواننده گان محترم را در صورت تمایل به توضیحات تکمیلی راجب به این فرآیند جلب می نمایم

نکات مهم:

ا) نامنویسی نفرات جدید

افرادی که تا به حال کد بیمه دریافت ننموده است می بایست پس از تکمیل فرم نام نویسی که خام آن نزد شعبه می باشد و همچنین مهر و امضاء آن توسط کارفرما البته با درج تاریخ شروع به کار آن فرم را به همراه کارت ملی و شناسنامه به شعبه اداره بیمه مربوطه مراجعه نمایند تا مسئول نام نویسی در آن سازمان به ایشان کد بیمه اختصاص دهند .

و در مورد افرادی هم که کد بیمه دارند ولی در محل آن شعبه تا کنون بیمه برای ایشان رد نشده است هم باید با دردست داشتن کارت ملی و شناسنامه به شعبه بیمه و قسمت نام نویسی مراجعه تا اقدام لازم انجام پذیرد .لازمبه ذکر است که همکاران حسابدار محترم قبل از دریافت کد بیمه و نامنویسی اقدام به ارسال لیست بیمه ننمایند چون موجب اختلال این روند و رد نشدن لیست می گردد.

۲) اعلام ترک کار پرسنل خارج شده