خدمات مالیاتی و شرایط بخشودگی مالیات معوق

خدمات مالیاتی و شرایط بخشودگی مالیات معوق
مقدمه: در مقاله زیر راجب خدمات مالیاتی و شرایط بخشودگی مالیات معوق و همچنین نکاتی در مورد برگ تشخیص شرح خواهیم داد که امیدواریم نظر سروران محترم راجلب نماید .
براساس بخشنامه ابلاغ شده  ذیل بدهی مالیاتی تا  ده میلیون ریال معوق شده از سنوات ۸۱ به قبل بخشوده می‌شود.
  سید کامل تقوی نژاد، طی بخشنامه‌ای ( ۱۶/ ۹۵/ ۲۰۰ _ ۲۹/ ۲/ ۹۵ ) بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد.
 در این بخشنامه آمده است: به‌منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (۱۳۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود :
 ۱ . مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال ۱۳۸۱ آنان تا سقف ده میلیون ریال می‌باشد.
 ۲ . مودیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال ۱۳۸۱ آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.
مقاله فوق با عنوان خدمات مالیاتی و شرایط بخشودگی مالیات معوق سال ۸۱ و به ماقبل تقدیم حضورتان گردید.
——————————————-
خدمات مالیاتی و نکات مربوط به برگ تشخیص مالیات
براساس ماده قانونی زیر مدیران و مالکان شرکتها و موسسات فقط و فقط باید ظرف ۳۰ روز اگر اعتراضی به برگه تشخیص دارند تسلیم واحد مالیاتی مربوطه نمایند در غیر اینصورت امکان اعتراض به برگه تشخیص را از دست می دهند و برگه تشخیص به صورت اتوماتیک به برگه قطعی تبدیل می شود .
  برابر ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،  در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ‌برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب ‌پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی ‌را به شرح ماده  ۲۳۸ این قانون ( توافق با رئیس امور مالیاتی جهت تایید یا تعدیل درآمد مشخصه ) رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان‌ درآمد مشمول مالیات‌ مختومه تلقی می‌گردد .
مطلب فوق با عنوان خدمات مالیاتی و شرایط بخشودگی مالیات معوق تقدیم حضورتان گردید.