خدمات مالیاتی و نکات مهم در ارسال صورت معاملات فصلی

خدمات مالیاتی و نکات مهم در ارسال صورت معاملات فصلی

مقاله مالیاتی ذیل از سلسله مقالات خدمات مالیاتی این سایت خدمتتان عرضه میگردد نکات بسیار مهمی در ارتباط با ارسال معاملات فصلی در آن گنجانده شده است که به عزیزان تقدیم میگردد .

۱-قبل از ارسال اطلاعات خرید و فروش به سامانه معاملات مکرر  تا حد امکان کنترل ها روی اطلاعات را انجام داده باشیم چرا که پس از تائید نهائی و ارسال اطلاعات فقط یکبار امکان اصلاح وجود دارد که این امکان را به نظر من باید برای مواقع بسیار ضروری کنار گذاشت و در زمان ارسال باید هیچگونه جا و امکان شک و شبهه را نباید باقی گذاشت .
۲-در ماده  ۱۶۹ مکرر و معاملات مکرر مرجع  تاریخ پرداخت می باشد  در حالی که در  ارزش افزوده زمان انجام معامله. و این مغایرتی است که  میتواند وجود داشته باشد و اگر مستند باشد. موجب رد دفاتر نخواهد بود پس الزاماً جمع معاملات و خرید و فروش ها می تواند در سامانه معاملات با اظهارنامه ارزش افزوده یکسان نباشد ولی اینجانب به همکاران توصیه می کنم با ایجاد رویه های کاری  سعی خود را در یکسان بودن جمع مبلغ خرید و فروش ها در سامانه معاملات و اظهارنامه ارزش افزوده انجام دهند .
 ۳-بموجب بند ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر، گزارش تجمیعی صرفا برای خرید میسر هست نه برای فروش. آن هم فقط برای دو گزینه:
الف) مشمولین ماده ۸۱ ق م م
ب) افرادی که ملزم به ثبت نام نیستند
 نکته ۱ : به عنوان یک نکته کاربردی به همکاران توصیه میگردد که حتی المقدور از این گزینه استفاده ننمایند چون در هر شکل مودیانی که در گزارشاتشان حالت تجمیعی زیاد باشد ممکن است به نظر بررسی کننده آنها این امر نوعی عدم شفافیت تعبیر گردد .
این مقاله با عنوان خدمات مالیاتی و نکات مهم در ارسال صورت معاملات فصلی خدمتتان عرضه میگردد امیدواریم مورد توجه تان قرار گرفته باشد به ادامه مقاله توجه فرمائید .
 نکته۲: اگر ارزش گمرکی با قیمت خرید کالا از کشور مبدا متفاوت است و مرجع قیمت خرید کالا از کشور مبدا می باشدالبته به شرط احراز و وجود اسناد معتبر .
برای  قراردادهای اجاره هم نیاز به ارسال گزارشات فصلی وجود دارد . اگر شرکت باشد ، برای موجر و مستاجر هردو  و اگر شخص باشد فقط مستاجر الزام به ارسال اطلاعات دارد.
 مطلب فوق با عنوان خدمات مالیاتی و نکات مهم  در ارسال صورت معاملات فصلی تقدیم حضورتان گردید .
ضمناً ما آماده ارائه خدمات مالیاتی و خدمات مشاوره به موسسات و شرکتها هستیم به امید دیدارتان .
—————————————————–