مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

جلوگیری از اشتباهات فاحش در تنظیم دفاتر و اسناد قانونی و جلوگیری از خطاها و موارد خلاف قوانین و مقررات و عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان که موجبات شکل گیری جرائم سنگین مالیاتی برای کارفرمایان می گردد از جمله موضوعاتی است که کارفرمایان محترم می توانند از مشاوره مالیاتی دریافت و به منظور همکاری کامل با ادارات دارائی در تنظیم و ارائه مدارک مالیاتی از دانش مشاوران باتجربه و باصلاحیت استفاده نمایند .

مشاوره مالیاتی صاحبان مشاغل و اصناف

مشاوره مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس

مشاوره مالیاتی شرکتها هماهنگ با تغییرات قوانین و بخشنامه های مالیاتی

موارد فوق از موارد اصلی موضوع مشاوره مالیاتی می باشد که باز موارد فوق به زیر بخشهائی به شرح ذیل شرح و بسط می گردد .

مشاوره مالیاتی به ماقبل از تاسیس شرکت : برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل که قصد دارند شغل و خدمت رسانی خود را در قالب شرکت و شخص حقوقی تداوم یا گسترش دهند به این معنا که این عزیزان سئوالات مهمی در خصوص عواقب و نتایج حقوقی و مالیاتی تغییر شخصیت از حقیقی به حقوقی دارند که این سئوالات و نکات در نحوه ثبت شرکت و تنظیم اظهارنامه شرکت و میزان سرمانه و سایر مشخصات شرکت یا شخص حقوقی بسیار موثر می باشد .

مشاوره مالیاتی در خصوص شرکتهای بازرگانی و تجاری : شرکت های تجاری و بازرگانی به لحاظ حقوقی و قانونی شرایط ویژه ای از لحاظ عملکرد مالیاتی دارند که می بایست با ریزبینی خاصی تک تک فعالیت های مالی و مالیاتی آنها توسط یک مشاور مالیاتی مجرب مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد دیده شده که اشتباهات و عدم اشراف به قوانین موجبات بروز ضرر زیانهای هنگفتی از جهت جرائم مالیاتی برای این شرکتها شده است لذا لازم است کل فرآیند مالیاتی و عملیات حسابداری این شرکتها توسط یک مشاور مالیاتی بررسی و آنالیز گردد .

این مقاله در خصوص مشاوره مالیاتی تنظیم و ارائه گردید شایان ذکر است که این سلسله مقالات ادامه دارد .