خدمات مالیاتی و انواع مالیات

خدمات مالیاتی و انواع مالیات
این مقاله از سلسله مقالات خدمات مالیاتی در مورد انواع اصلی و فرعی مالیات می باشدکه اطلاع از این موارد برای مدیران شرکتها وهمکاران حسابدار ضروری می باشد .
مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام هم دارای تقسیم بندی ذیل می باشد
١.مالیات های مستقیم:
مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر می باشد:
الف- مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد املاک و مستقلات:
این نوع مالیات از درآمد اجاره دادن املاک دریافت می شود.
مالیات بر درآمد مشاغل:
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می گردد به مانند مالیات مغازه ها
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:
مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و موسسات و همچنین درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود اخذ می گردد.
مالیات بر درآمد اتفاقی:
مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.
 ب- مالیات بر دارایی شامل:
 مالیات بر ارث:
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.
مالیات حق تمبر:
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.
۲٫مالیات های غیر مستقیم:
مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر است:
 الف- مالیات بر واردات:
مالیات بر حقوق گمرکی
مالیات بر سود بازرگانی
مالیات بر حق ثبت سفارش کالا
مالیات بر واردات اتومبیل
مالیات بر حق ثبت
 ب- مالیات بر مصرف و فروش:
مالیات بر فرآورده های نفتی
مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی
مالیات بر فروش سیگار
مالیات بر اتومبیل
مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل
مالیات بر ارزش افزوده
مطلب فوق با عنوان خدمات مالیاتی و انواع مالیات تقدیم حضورتان گردید لازم به ذکر است که کلیه مطالب فوق سعی شده با زبان محاوره ای و در قالب کاربردی از منابع مختلف جمع آوری و بازنویسی و تالیف گردد امیدواریم مورد توجه شما سروران قرار گرفته باشد ضمناً ما آماده انجام خدمات مالیاتی برای انواع شرکتها چه بازرگانی – تولیدی و خدماتی هستیم اگر ما را می فهمید با ما همراه باشید .