خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس

خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس
مقدمه : در ذهنیت قبلی عزیزان و آنطور که از مذاکره با مراجعین عزیز در خصوص شرکتهای تازه تاسیس برخورد داشته ایم معمولا صحبت از شنیده هائی می کنند که نوعاً اشتباه خطا است به مانند مطالب زیر :
مگر نه این است که شرکت تازه تاسیس تا ۵ سال از مالیات معاف است ؟
ما شنیده ایم که شرکت تازه تاسیس تا آغاز فعالیت تجاری اقتصادی نکند نیاز به نگارش دفاتر ندارد
به ماگفته اند که اصلاً چند سال اول بعد از تاسیس شرکت نه دفتر روزنامه کل بگیریم نه سراغ دارائی برویم .
در مورد موارد فوق باید گفت که با امورمالیاتی و موارد بیمه سازمان تامین اجتماعی نباید با اتکاء بر شنیده ها عمل کرد چرا که قطعاً نتایج آن بسیار زیان بار خواهد بود به خصوص برای صاحبان و مدیران شرکتها چراکه اولاً شرکت از سال اول تاسیس موظف به اخذ دفاتر قانونی و نگارش آنها می باشد و ثانیاً هیچگونه موارد معافیت بی دلیلی صرفاً به دلیل تازه تاسیس بودن در مورد شرکتها وجود ندارد .
 ادامه مقاله خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس
لازم است که مودیان یعنی مالکان یا مدیران شرکتهای تازه تاسیس پس از تکمیل فرآیند تاسیس شرکت موارد ذیل را به ترتیب انجام دهند .
۱- مراجعه با سایت سامانه ثبت نام کد اقتصادی و ورود اطلاعات در این خصوص
۲- پرداخت نمودن حق تمبر از تاریخ ثبت قانونی شرکت حداکثر به مدت ۲ ماه و از ماخذ نیم در هزار سرمایه ثبتی،  و همچنین لازم است جهت کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی
۳- ثبت و پلمپ دفتر روزنامه کل و روزنامه  در سال اول تاسیس حداکثر تا ۳۰ روز پس از ثبت شرکت و در سنوات آتی قبل از شروع مالی جدید با مراجعه و درخواست مسئولین شرکت توسط اداره ثبت شرکتها انجام گردد
۴- دریافت کد کارگاه تامین اجتماعی و تسلیم ماهانه لیست بیمه حقوق کارکنان به سازمان تامین اجتماعی و لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی
۵- ثبت نام کد اقتصادی جدید در tax.gov.ir و ثبت نام ارزش افزوده در vat.ir
۶- دریافت کارت بازرگانی با ثبت نام در
http://card.cscs.ir/?internetRegister=true
۷- اشخاص حقوقی مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی در پایان هر فصل و بطور الکترونیکی ارسال نمایید
۸- تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده ۱۵ روز پس از پایان هر فصل
۹- تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی
۱۰ -نگهداری اسناد و مدارک و دفاترقانونی بطور دائم و ارائه آنها برای حسابرسی با درخواست مراجع قانونی مانند سازمان امور مالیاتی و ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی و..
در خصوص خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس علاوه بر موارد فوق مدیران این شرکتها را توصیه به مطالعه قانون تجارت می نمائیم و در ادامه مدیران این شرکتها لازم است برای نحوه انجام خدمات حسابداری مالیاتی خود تصمیم گیری نمایند آیا خودشان توان ثبت و تهیه اسناد مالی را دارند و یا اینکه می خواهند از کمک و خدمات  شرکتها و موسسات حسابداری  در این خصوص استفاده نمایند .
مقاله فوق در خصوص خدمات حسابداری مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس تقدیم حضورتان گردید .