انجام خدمات مالیاتی چیست

انجام خدمات مالیاتی چیست

مقدمه : برون سپاری خدمات یکی از روشهای ارزنده کم کردن هزینه های جاری و بالا بردن امکان استفاده از خدمات فنی و تخصصی با قیمت پائین تر است چرا که در شرایط حاضر استخدام یک نیروی حسابدار ارشد و یا مدیر مالی باسابقه که دارای شرایط ایده آل از لحاظ سوابق کاری باشد شاید کمیاب و یا اینکه فشار شدید هزینه ای را به شرکت یا سازمان وارد نماید لذا راه حل مناسب استفاده از خدمات مراکز و موسسات تخصصی انجام خدمات حسابداری است که در این مراکز به دلیل تمرکز تخصص به همراه تجربه سنوات گذشته به همراه تعدد پرونده های حال حاضر یک کمپکس مفید از توانائی و قابلیت را فراهم نموده است که استفاده شرکتها و موسسات تجاری از این خدمات به صورت پارت تایم و یا مشاوره ای می تواند برای آن سازمان بسیار پراهمیت باشد و به مانند یک قرص ویتامین خالص  ، بسیاری از عملکرد های ضعیف و لرزان سازمان یا شرکت را در خصوص عملکرد مالی ، مالیاتی تسکین و مداوا نماید لذا در ذیل توضیحات مفیدی در این خصوص ارائه شده است ، باشد که مفید واقع گردد.

شرایط افراد ارائه دهنده خدمات مالیاتی چگونه باید باشد یعنی این افراد چه خصوصیات و تجربیاتی باید داشته باشند  :

۱- تجربه سنوات متعدد ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاع و حضور در جلسات دفاع و رسیدگی متعدد و کسب پیروزی مکرر

۲- شخصیت آرام و مطمئن در عین حال چالشی که البته تشخیص آن در دید اول بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد و فرد مدعی را باید در شرایط کمی تا قسمتی چالشی سنجید .

۳- انجام کار همزمان فرد مدعی انجام خدمات مالیاتی در سنوات متوالی در شرکتها و موسساتی با خدمات و شکل متفاوت به مانند شرایطی که یک نفر به صورت همزمان مدیر مالی چند شرکت با موضوع مختلف است مثلا یک شرکت بازرگانی و یک شرکت خدماتی – پیمانکاری و یک شرکت تولیدی

موضوع فوق در ارتباط با انجام خدمات مالیاتی چیست