خدمات مشاوره مالیاتی

خدمات مشاوره مالیاتی

من به همراه سایر همکاران آماده ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به شرح ذیل به شرکتها و موسسات می باشیم

۱حدمات مشاوره مالیاتی جهت شرکت های تازه تاسیس با این منطق که ازابتدا همه ارکان حسابداری و امور مالی شرکت بر اساس اصول حسابداری و قوانین مالیاتی به صورت صحیح طراحی گردند و گردش عملیات بین زیر مجموعه های واحد حسابدرای به مانند صندوق و انبار و فروش به شکل درست و بر مبنای منطق صحیح اتوماسیون اداری شکل داده شوند و نرم افزار مناسب حسابداری با توجه به مختصات شرکت مورد نظر انتخاب گردد موارد ذکر شده قسمت کوچکی از خدمات مشاوره مالیاتی لازم برای هر شرکت و موسسه تازه تاسیس می باشد.

 ۲خدمات مشاوره مالیاتی  شرکت‌ها و مشاغل (بند الف و ب) از قبیل: تشکیل پرونده مالیاتی، تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی، تنظیم اظهارنامه مالیاتى، تحریر دفاتر قانونی، مستندسازى و پیش حسابرسی مالیاتی.

 ۳خدمات مشاوره مالیاتی در زمینه طراحی، راه اندازی و استقرار سیستم مالی و اداری که شامل: کدینگ حسابداریمالیاتی و انبار، ایجاد رویه های کنترلهای داخلی و حسابرسی و سندرسی  داخلی به نحوی که مانع سواستفاده‌های احتمالی گردد و واحد حسابداری شرکت طوری طراحی گردد که در صورت انچام خطای بزرگی توسط یکی از واحد ها به صورت اتوماتیک دچار توقف عملیاتی گردد .

 ۴– طراحی صورت های مالی خاص و گزارشات مورد نظر کارفرما و مدیران شرکتها به مانندگزارش سود و زیان -نقدینگی – فروش – موچودی انبار – کالاهای فروش نرفته و رسوب کرده در انبار و همچنین انبار گردانی و سایر موارد که همه بخشی از خدمات مشاوره مالیاتی این مجموعه می باشد.

۵– طراحی نحوه کد گذاری  کالاهای انبار بر اساس استاندارهای حسابداری هماهنگ با نوع مواد اولیه و محصول تولیدی شرکت به نحوی که باعث گردش درست کالا بین انبار و تولید گردد و باعث کمینه شدن ضایعات از مواد اولیه گردد .

۶– خدمات مشاوره مالیاتی برای مدیران جهت حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی و همچنین همراهی ایشان و قبول پرونده های مالیاتی مشکل

 ۷- خدمات مشاوره مالیاتی در جهت کاهش هزینه های زاید با شناسائی نقاط و دهانه های کم بازده شرکت شناسائی بخش ها و کالاهای کم بازده

 ۸- حدمات مشاوره مالیاتی در زمینه تنظیم صورت های مالی جهت دریافت تسهیلات بانکی و یا مهاجرت و یا جهت بورس و سایر موارد

 ۹- موارد رفع اخنلافات مالی با طرف حسابها و مشتریان

 موضوع فوق در ارتباط با خدمات مشاوره مالیاتی  می باشد .