خدمات حسابداری

 آخرین اصلاحیه روی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۸۰ بر روی قانون قبلی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده بود انجام گردید که در مورد موضوعاتی ذیل می باشد .
مالیات بر درآمد مشاغلمالیات املاکمالیات بر درآمد – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی- مالیات بر ارث– حق تمبر-  مالیات بر درآمد حقوق-  پارامترها و ضرائب مالیاتی – وظایف کارفرمایان –  وظایف اشخاص ثالث –  جرائم مالیاتی – ابلاغ و وصول مالیات -تشویقات پرداخت به موقع – مراجع تشخیص و نحوه اظهار مالیات توسط مودیان  مالیات تعیین وضائف نموده است .

خلاصه و فشرده اصلی این قانون را شاید بتوان به شکل زیر در یک نگاه دسته بندی نمود :

۱- هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی  نسبت به درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات است .

۲-  طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی  بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر می باشند که باید ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و یا ثبت افزایش سرمایه باطل و پرداخت گردند و در غیر اینصورت طبق ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه می گردند .

۳- طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره داده می شوند  اعم از مال الاجاره-  اعم از نقدی – غیر نقدی، پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات محاسبه می گردند .

۴- طبق ماده ۸۵ حداکثر میزان معافیت مالیات حقوق پرسنل شرکتها و مشاغل  تعیین گردیده است .

۵- براساس ماده ۹۷ موارد تشخیص علی الراس مودیان تعیین شده .

۶- مطابق  ماده ۱۰۴ افراد مکلفند بابت پرداخت هر گونه حق الزحمه ۵% آن را کسر و ظرف مدت سی روز به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی واریز نمایند .

۷- بر اساس  ماده ۱۰۵ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج از ایران تحصلی می شود، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% می باشد.

۹- و براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در مورد هزینه های قابل قبول موارد را مطرح می نماید که اگر شرکتی گزارش خلاصه لیست حقوق و دستمزد خود را در موقع مقرر در قانون، تنظیم نکند و به حوزه مالیاتیش تحویل ندهد، علاوه بر اصل مالیات، طبق ماده ۱۹۷ جریمه ای معادل ۲% خلاصه لیست، وطبق ماده ۱۹۹ جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلق، به آن شرکت تعلق خواهد گرفت. همینطور در مورد عدم محاسبه، کسر و پرداخت مالیات تکلیفی در موعد مقرر در قانون، علاوه بر اصل مالیات، به علت تضییع حقوق دولت طبق ماده ۱۹۹ جریمه ای معادل ۲۰% به آن شرکت تعلق می گیرد .

۱۰- در مورد عدم تحویل به موقع اظهارنامه مالیاتی علاوه بر تشخیص مبنای علی الراس برای محاسبه مالیات بر درآمد، طبق تبصره ماده ۱۹۲ با جریمه ای معادل ۴۰% بدون بخشیدگی مواجه خواهد شد. و نیز عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر قانونی(پلمبه)، علاوه بر تشخیص مبنای علی الراس برای محاسبه مالیات بر درآمد، طبق ماده ۱۹۳ مشمول جریمه ای برای هر یک از موارد معادل ۲۰% و در مورد رد دفاتر ۱۰% مالیات خواهد بود.

و در مورد قانون ارزش افزوده که به تازگی و در سنوات اخیر به وضائف کارفرمایان شرکتها و مشاغل اضافه شده است موارد زیر خلاصه و لیست شده است. :

۱-  مواد ۱۲ و ۱۳  قانون ارزش افزوده در مورد معافیت ها از مالیات ارزش افزوده می باشد .

۲- مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ قانون ارزش افزوده در مورد نرخ و نحوه  و شرایط محاسبه مالیات است. در مورد وظایف و تکالیف مدیران شرکتها و موسسات و صاحبان مشاغل  می باشد .

۳- مواد  ۲۲ و ۲۳ قانون ارزش افزوده  می گوید  “مودیان مالیاتی در صورت عدم انجام  تکالیف  این قانون  علاوه بر مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جرائمی به شرح ذیل خواهند شد:
۱-عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی.
۲-عدم صدور صورتحساب معادل ۱۰۰% مالیات متعلق.
۳-عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل ۱۰۰% مالیات متعلق.
۴-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵% مالیات متعلق.
۵-عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد، معادل ۵۰% مالیات متعلق.
۶-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵% مالیات متعلق.
۷-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان ۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.”
۸- ماده ۲۱ قانون ارزش افزوده می گوید  مودیان می بایست در پایان هر دوره مالیاتی(هرفصل) حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند و مالیات متعلق را به حسابی که از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد واریز نمایند.

۹- ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده می گوید : در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده ۲۲ این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
توضیح : کارفرمایان محترم اعم از مدیران و صاحبان شرکتها و صاحبان مشاغل خود قضاوت نمایند که با وجود تکالیف قانونی فوق می توانند از آنها بدون توجه عبور نمایند و اساساً چند درصد این امور را باوجود مشاغل زیاد در خود بیزینیس خودشان می توانند خدمات حسابداری شرکت خود را به صورت دقیق و کامل انجام بدهند با توجه به اینکه هیچگونه اشتباه سهوی در عدم انجام تکالیف قانونی از سوی ادارات مالیات و دارائی پذیرفته نمی گردد .

کارفرمایان محترم و صاحبان مشاغل ، همانطور که ما به خدمات ، کالا های شما نیازمندیم شما هم برای انجام تکالیف قانونی خود در قبال پرداخت مالیات به کمک و خدمات کارشناسی ما در خصوص خدمات حسابداری نیازمندید .

ضمناً در این سایت با موضوع خدمات حسابداری مقالات کاربردی متعددی راجب موضوعات حسابداری و مالیاتی  برای کمک به کارفرمایات و مدیران محترم شرکتها و موسسات آماده شده است .