خصوصیات مدیر مالی برای شرکتهای تولیدی

خصوصیات مدیر مالی برای شرکتهای تولیدی

۱- آشنائی و سابقه مرتبط کاری در شرکتهای با فعالیت مشابه

برای مثال فردی که مدیر بخش مالی یک شرکت لبنیات است نیاز است که در همان صنعت سابقه کاری داشته باشد تا بتواند مخاطرات این شرکت  را  در حوزه کاری خودش از قبل تا حدودی که قابل انجام پیش بینی و تعدیل نمایند برای مثال زمان پیک فروش خوب را بشناسد تا بتواند در شرایط بوجه بندی لحاظ نماید .

۲- تسلط بر امور پرسنلی در شرکتهائی مشابه با پرسنل  محترم کارگر

برای مثال مدیر مالی کارخانجات حتما بایستی توانائی و تجربه کافی برای حل و فصل موارد مدیرتی و رفع چالشهای محیطهای کارگری را داشته باشد .

۳- تسلط بر محاسبات قیمت تمام شده

به معنای ، توانائی ایجاد شرایط حفظ سود آوری از طریق تولید گزارشات مفید برای مدیریت عامل جهت کنترل زیان و جهت گیری طولانی مدت به سمت سودآوری .

۴- تسلط و تجربه کافی در تنظیم اسناد و دفاتر قانونی

ایشان می بایست برای چندین بار شاهد بازخورد دانش خود از ناحیه حسابرسان و ممیزان محترم بوده باشد تا بتواند عواقب احتمالی هر اقدامی در حوزه کاری خود را پیش بینی نماید و نسبت به شرایط مختلف بتواند برنامه ریزی درستی انجام دهد .

۵- توانائی تسلط بر خود در شرایط سخت کاری مثل مشکلات با پرسنل شرکت در زمان حل اختلافات مالی با ایشان و در زمان اخذ تسویه حساب ها از پرسنل و همچنین تسلط بر خود در زمان رسیدگی مالیاتی و این پتانسیل که ایشان بتواند در چنین مواقعی نهایت تسلط بر خود را ابراز نماید تا بتواند بدور از هیجان و عصبیت که متاسفانه از خصوصیات کار مالی می باشد وضائف محوله را انجام دهد.

۶ – بودجه شرکت