انجام خدمات حسابداری در شرکتهای بازرگانی

انجام خدمات حسابداری در شرکتهای بازرگانی

“حسابداری شرکتهای بازرگانی” : بسته به بزرگی شرکت از صرفاً یک اپراتور سند زن شروع می شود و در مرحله بعد به یک خزانه دار که وظیفه ثبت سند دریافت و پرداخت در نرم افزار حسابداری را دارد گسترش می یابد و در مرحله بعد نهایتا به مدیر مالی و یا حسابدار قانونی که فردی است که اسناد قانونی را تولید و اطلاعات سیستم معاملات مکرر را پر می نماید گسترش می یابد .

ارکان واحد حسابداری در شرکتهای بازرگانی متوسط و بزرگ به شرج ذیل است :

۱- خزانه دار

صادر کننده اسناد دریافت و پرداخت و نگهدارنده تنخواه

۲- فاکتور زن

در شرکتهای بزرگتر نیاز است فردی یا افرادی متصدی صدور فاکتور های فروش باشند .

۳- حسابداری خرید

مسئولیت کنترل قیمت خرید مواد اولیه با قیمت های مصوب شده و ثبت آنها در سیستم ونها به انبار مواد اولیه

۴- رئیس حسابداری

وضائف حسابداری مالیاتی ورود اطلاعات سامانه خرید و فروش و همچنین کنترل خرید و فروش های سیستم و همچنین اظهارنامه ارزش افزوده و تهیه اسناد و مدارک قانونی قابل ارائهبه ادارات و سازمانهای دولتی

۵- مدیر مالی

نظارت بر عملکردپرسنل مالی و تعیین شرح وضائف  و چارت سازمانی پرسنل مالی  و ابلاغ موارد لازم و پیگیری امور تا حصول نتیجه و نظارت بر صحت و درستی انجام امور و ایجاد شرایط درست انجام خدمات حسابداری و مالیاتی می باشد . شایان ذکر است که در شرکتهای بازرگانی به دلیل روابط پیچیده مالی با موسسات اعتباری و بانکها وموارد دریافت وام و تسهیلات و همچنین استفاده از اعتبارات اسنادی نیاز است که مدیریت مالی این شرکتها حتما سوابق موثری در خصوص حضور در شرکتهای مشابه داشته باشد و با وخامت ها و مشکلات این قبیل شرکتها آشنائی داشته باشد و همچنین در همین راستا در صورتی که شرکت مورد نظر در زمینه واردات و صادرات فعال می باشد مناسب است که فرد مدیر مالی آشنائی کافی با موارد مالی امور ترخیص و گمرکات داشته باشد و از حقوق مالیاتی و گمرکی این موارد اطلاعات داشته باشد.

مقاله فوق با عنوان انجام خدمات حسابداری در شرکتهای بازرگانی از سلسله مباحث خدمات حسابداری مالیاتی خدمتتان عرضه گردید