انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی با اندازه متوسط

انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی با اندازه متوسط

باز بسته به حجم شرکت نوعاً  به ترتیب اهمیت از انبار دار و اپراتور صدور سند انبار شروع می شود و پس از آن خزانه دار به عنوان فردی که ثبت اسناد پرداخت و دریافت را می زند و تنخواه را مدیریت می کند و مغایرت حسابهای بانکی را رسیدگی می کند  و پس از آن به نظر اینجانب حسابدار ارشد است که وظیفه الف بررسی وگزارش قیمت تمام شده را با کنترل دائمی اسناد انبار و قیمتگذاری آنها انجام می دهد و موارد قانونی شرکت را ثبت و به ادارات دولتی گزارش می کند مثل بیمه و اظهارنامه ها و معاملات مکرر و وظیفه تنظیم و دفاع از اسناد و دفاتر قانونی برعهده دارد.

ضمن اینکه درشرکتهای بزرگتر که پرسنل حسابداری از ۲ نفر بیشتر هستند ضرورت حضور نیمه وقت و یا تمام وقت مدیر مالی مجرب و باسابقه ضروری به نظر می رسد چرا که این شخص با لحاظ نمودن وجوه مدیریتی قادر به جذب و کنترل و بهره ور سازی پرسنل و جهت دهی آنها به سمت دقت و توسعه عملکرد می گردد که قطعا نتیجه چنین سرمایه گذاری در این شرکتها در بازه کوتاه مدت یعنی یک الی دوساله موجبات افزایش کنترل مدیریت بر منابع آن شرکت من جمله جلوگیری از حیف و میل مواد اولیه و حراست از اموال شرکت و همچنین با کنترل انحرافات از بودجه موجبات حفظ  و تداوم سود آوری در این شرکتها خواهد شد .

خصوصیات واحد حسابداری در شرکتهای تولیدی با اندازه متوسط

به لحاظ شفاف تر شدن موضوع متن فوق را در ذیل دسته بندی نموده ام

۱- توجه به حساسیت های صنعت از لحاظ خرید و دپوی مواد اولیه زمان ارزانی و گرانی قیمت مواد اولیه

۲- ملاحظات کاهش قیمت تمام شده با در نظر گرفتن بهینه سازی دستمزد مستقیم تولید و جلوگیری از هرز رفت مواد اولیه در فرآیند تولید

۳- کاهش هزینه های تشکیلاتی سیستم

۴- توجه به تهیه سرمایه ارزان قیمت تر برای طرح های توسعه و توقف طرحهای توسعه با دیدگاههای طولانی مدت

مقاله فوق با عنوان انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی با اندازه متوسط تقدیم حضورتان گردید