خصوصیت لازم برای انتخاب سرپرست انبار در شرکتهای تولیدی

خصوصیت لازم برای انتخاب سرپرست انبار در شرکتهای تولیدی

مقدمه:

بسته به نوع فعالیت و تولیدات شرکت لازم است فرد سرپرست انبار سابقه حداقلی ۳ الی ۶ سال در این زمینه داشته باشد و با این خصوصیت این کالا و یا کالاهای مشابه مستقیما آشنائی داشته باشد چراکه انبار دار باید برای مثال در شرکت تولیدی مواد لبنی کاملا با شرایط ورود به انبار و نگهداری و حمل ماده اولیه و محصول آشنا باشد تا از ایجاد ضایعات کلان  در انبار جلوگیری گردد و همچنین لازم است آشنائی با شرایط تولید داشته باشد و شرایط اولیه سلامت مواد اولیه تحویلی را بشناسد تا در صورت مشاهده  و ورود مواد اولیه  بی کیفیت قبول مسئولیت نماید و همچنین لازم است به نرم افزار انبار داری نصب شده در آن سازمان تسلط کامل داشته باشد تا بتواند قبول مسئولیت نماید در ذیل موارد توانائی لازم برای ایشان لیست گردیده است

الف) تسلط و فهم و درک درست از مفهوم کاردکس انبار

ب) توانائی کار با سیستم های نرم افزاری و ثبت استاد رسید انبار – حواله انبار

ج) توانائی کنترل موجودی فیزیکی انبار با کاردکس کالا

د) آشنائی با مواد اولیه و کالا هائی که در انبار موجود است از جمله فساد پذیری – شرایط نگهداری و شرایط تائید سلامت کالای تحویل گرفته شده از تامین کننده