انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی بزرگ

انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی بزرگ

مقدمه:

شرکت نوعاً  به ترتیب اهمیت از انبار دار و اپراتور صدور سند انبار شروع می شود و پس از آن خزانه دار به عنوان فردی که ثبت اسناد پرداخت و دریافت را می زند و تنخواه را مدیریت می کند و مغایرت حسابهای بانکی را رسیدگی می کند  و پس از آن به نظر اینجانب حسابدار ارشد است که وظیفه الف بررسی وگزارش قیمت تمام شده را با کنترل دائمی اسناد انبار و قیمتگذاری آنها انجام می دهد و موارد قانونی شرکت را ثبت و به ادارات دولتی گزارش می کند مثل بیمه و اظهارنامه ها و معاملات مکرر و وظیفه تنظیم و دفاع از اسناد و دفاتر قانونی برعهده دارد.

ضمن اینکه درشرکتهای بزرگتر که پرسنل حسابداری از ۵ نفر بیشتر هستند ضرورت حضور یک حسابدار لااقل ۱۰ سال سابقه به عنوان رئیس حسابداری و همچنین مدیر مالی مجرب و باسابقه ضروری به نظر می رسد چرا که این شخص با لحاظ نمودن وجوه مدیریتی قادر به جذب و کنترل و بهره ور سازی پرسنل و جهت دهی آنها به سمت دقت و توسعه عملکرد می گردد که قطعا نتیجه چنین سرمایه گذاری در این شرکتها در بازه کوتاه مدت یعنی یک الی دوساله موجبات افزایش کنترل مدیریت بر منابع آن شرکت من جمله جلوگیری از حیف و میل مواد اولیه و حراست از اموال شرکت و همچنین با کنترل انحرافات از بودجه موجبات حفظ  و تداوم سود آوری در این شرکتها خواهد شد .

در ذیل متن فوف را جمع بندی و دسته بندی نموده و آورده ام

خصوصیت واحد حسابداری در شرکتهای تولیدی بزرگ

۱- تعداد نفرات و پرسنل حسابداری و چارت مسئولیتی آنها

با توجه به حجم فاکتور های فروش و خرید و اسناد داخلی و تعداد پرسنل و حجم عملیات قانونی شرکت که مرتبط با ساختار شرکت ثبت شده می باشد تعداد پرسنل مالی متفاوت می باشد و بایست توسط شخص باتجربه در این خصوص که طراحی اتوماسیون مالی را در سازمانهای مشابه انجام داده است در همان ابتدای کار طراحی گردد .

۲-سرفصل حسابها همچنین می بایست توسط یکی از همکاران باتجربه طراحی گردد

۳- انتخاب نرم افزار

۴ – انتخاب و گزینش پرسنل و مدیر مالی

۵- شروع کار سیستم

مقاله فوق در خصوص انجام خدمات حسابداری در شرکتهای تولیدی بزرگ می باشد