مزایا و معایب به کارگیری نیروهای صفر سابقه

مزایا و معایب به کارگیری نیروهای صفر سابقه

نوعا شرکتها با توجه به ملاحظات مالی اقدام به استخدام نیروهای صفر سابقه در واحد های حسابداری  و با حتی بخش حسابداری قانونی خود می نمایند این اقدام با توجه به تجربیات مکرر توسط اینجانب و سایر همکاران از نظریات آنها بهره مند شده ایم می تواند مزایا و معایبی به شرح ذیل داشته باشد .

۱- این افراد اگر مستقیما با نیروی باسابقه که از دانش مدیریت بهره مند باشد کار کنند برای آن سازمان بسیار سودمند است چرا که دردرجه اول اگر فرد کم سابقه مناسب آن شغل نباشد به سرعت توسط مدیر فوق الذکر شناسائی و از سازمان حذف میگردد و ثانیا فرد مدیر مجرب امکان و احتمال تولید یک نیروی منعطف و توانمند و با طول عمر اشتغال طولانی تر در آن سازمان را فراهم می سازد که موضوع اخیر بسیار سودمند است چراکه نیروهای کم سابقه به صورت بسیار بدیهی علاقه کمتری به ماندگاری طولانی در اولین محلی دارند که کارشان را شروع می کنند لذا مدیر ایشان با ایجاد شرایط انگیزشی مناسب می تواند منابع شرکت را در مسیر عدم تعویض پی در پی پرسنل ذخیره نماید .

۲- تجارب قبلی نشاندهنده این موضوع بوده است که بکارگیری نیروهای کم سابقه در کنار هم و دور از پرسنل مدیر و پرسابقه شرکت مقدمه اتلاف منابع سازمان به شکل کم کاری به صورت قطعی فراهم خواهد نمود .

۳- نکته آخر در مورد این افراد پایداری پرسنل بدون سابقه در شرکت است بر اساس تجربیات قبلی این نفرات پس از ورود به شرکت و طی شدن مراحل آموزشی و تسلط نسبی در کار به دلیل اینکه کار را با شرایط نامناسب مالی پذیرفته اند سریعاً به دنبال بهبود و تثبیت شرایط خود می گردند که این موضوعی کاملاً بدیهی است لذا ایشان در موسسات مشابه به دنبال کار خواهند رفت و شرکتهای رقیب هم از این فرصت استفاده نموده و از بی تجربه گی این نیروها نهایت بهره بری خواهند برد لذا با پیشنهاد مبالغ اندکی بالاتر پرسنلی که تازه در شرکت اول استخدام شده اند را استخدام می نمایند و متاسفانه این موضوع درنهایت موجب ضرر در شرکت اولیه که ایشان را استخدام و آموزش داده است میگردد .

مزایا و معایب به کارگیری نیروهای صفر سابقه

مزایا و معایب به کارگیری نیروهای صفر سابقه