تفاوت بین حسابهای صندوق وتنخواه گردان چیست؟

تفاوت بین حسابهای صندوق وتنخواه گردان چیست؟

مقدمه :حساب صندوق معمولاً در نرم افزارهای مالی امکان منفی شدن ندارد در حالی که معمولا برای حساب تنخواه گردان چنین محدودتی گذاشته نمی شود و ماهیت هردو این حسابها بدهکار بوده و منفی شدن آنها در صورتهای مالی اشتباه می باشد و موجب رد اعتبار آن صورت خواهد شد در ذیل سایر تفاوتهای این دو حساب لیست شده که توسط یکی از همکاران محترم اینجانب خلاقانه  جمع آوری شده است .

  با وجود برخی شباهت ها بین حساب صندوق و تنخواه گردان در حسابداری تفاوت هایی نیز بین آنها به شرح زیر وجود دارد :

۱️⃣ وجه نزد صندوق ، در اختیار فردی است که مسئول خرید نمی باشد در حالیکه تنخواه در دسترس افرادی معمولا قرار می گیرد که مستقیما با فرآیند خرید در ارتباط هستند.
۲️⃣ تنخواه معمولا برای پرداختهای جزیی و مستمر شرکتها می باشد حال آنکه صندوق عموما در شرکتهایی استفاده می شود که در عملیات جاری آنها دریافت و پرداخت وجه نقد نیاز می باشد مانند فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها.
۳️⃣ مبلغ تنخواه معمولا دارای سقف مشخصی می باشد که با توجه به هزینه ها و آیین نامه های داخلی شرکت تعیین می گردد ولی در حساب صندوق این محدودیت وجود ندارد.
۴️⃣ معمولا دریافت و به ویژه هر پرداخت صندوق با دریافت تاییدیه از مدیران انجام می شود در صورتی که پرداخت های تنخواه با توجه به آیین نامه تنخواه گردان شرکت انجام می شود و به ازای هر صورت تنخواه که شامل هزینه های متعددی می باشد یک بار تاییدیه دریافت می شود.
۵️⃣ تنخواه در طی مدت زمانی معین و یا اتمام وجه تسویه و یا شارژ می شود در حالیکه این مورد در خصوص صندوق انجام نمی شود.
۶️⃣ وجه موجود در دست تنخواه گردان طلب شرکت از آن شخص می باشد و در صورتی که در پایان سال دارای مانده باشد باید به حساب بانکی شرکت واریز شود و یا به صندوق عودت گردد. در حالیکه صندوق دارایی شرکت می باشد و در پایان سال در سرفصل نقد و بانک طبقه بندی می شود .

مقاله فوق در مورد تفاوت بین ماهیت حساب صندوق وتنخواه گردان چیست؟ می باشد که امیدوارم نظر عزیزان را جلب کرده باشد .