مدیر مالی شرکت خود باشید اولین گام

مدیر مالی شرکت خود باشید اولین گام

مقدمه : به ضرورت شرایط اقتصادی علیرغم ضرورت حضور یک مدیر مالی تمام وقت و پارت تایم در بسیاری از شرکتها که در شرایط رکود اقدام به تعدیل نیروهایشان نموده اند و حتی قادر به پرداخت هزینه این پرسنل کلیدی هم نیستند باید راهکاری وجود داشته باشد ، مقاله ذیل شرح و بسط ایجاد کمک به مدیر عامل و یا سایر نیروهای کلیدی شرکت جهت ایفا نمودن نقش مدیر مالی تا زمانی که شرکت دوباره به روزهای خوبش برگردد و بتواند دوباره پرسنل تعدیل شده را به خدمت بازگرداند .

۱- مدیر مالی کیست و شرح وضائف او چیست ؟

در سایر مقالات این سایت تخصصی مباحث مفصلی در این خصوص وجود دارد ولی در این مطلب به اندازه فایده به شرح وضائف مدیر مالی در شرکتهای کوچک خواهیم پرداخت .

الف اداره نمودن و مدیریت حسابداری داخلی شرکت

  • مدیریت جمع آوری مدارک و ضمائم پرداخت و دریافت و فاکتور های فروش و خرید و هزینه های پرداخت شده به صورت مرتب و سورت شده و قابل تفکیک

  • مدیریت صدور اسناد پرداخت و دریافت توسط اپراتور مربوطه و یا حتی خود مدیرمالی

  • پیوست ضمائم و مدارک اعم از فاکتور ها و سایر موارد به این اسناد

  • کنترل صحت اسناد صادر شده و مطابقت با فاکتور های مورد نظر

  • بایگانی مدارک مورد نظر به صورت سورت شده وقابل رجوع

ب مدیریت حسابداری قانونی شرکت

        .  مدیریت و اداره نگارش دفاتر قانونی به صورت روزانه با نهایتاً یکهفته تاخیر

        .  مدیریت و راهبرد نیروی مربوطه در خصوص تهیه فایل های گزارش معاملات فصلی

        . مدیریت و راهبرد نیروی حسابدار جهت کنترل فاکتور های قانونی صادره

        . مدیریت پرسنل مالی جهت تهیه اظهار نامه ارزش افزوده

        . تهیه اظهارنامه عملکرد تا نهایتا ۳۱ تیر ماه هر سال وفق اسناد و مدارک قانونی

        . تهیه ترازنامه و گزارشات مالی مورد نیاز شرکت در طول سال جهت بانک و یا هیات مدیره

توضیح : مقاله فوق با عنوان مدیر مالی خود باشید اولین گام در واقع به معنای واقعی خیزاول جهت تصدی این کار توسط یکی از مدیران شرکت جهت تصدی این سمت تا رفع بحران مالی و استخدام یک مدیر مالی تمام وقت می باشد این سایت در مقالات بعدی موضوعات مطرح شده فوق را به صورت مشروح پوشش داده و در این امر خطیر پشتیبان شما خواهد بود پس شما هم به عنوان جبران این خدمت مارا به دوستانتان توصیه نمائید .