خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

مقدمه : در سلسله مقالات خدمات حسابداری در این سایت که حالا تعداد آنها کم هم نیست سعی شد که ابعاد مختلف این موضوع از لحاظ قوانین مالیاتی و مشخصات حرفه ای ، اصول حسابداری ، تجربیات شخصی و در این مقاله بیشتر روی تعریف عمومی کلمات کلیدی  و اولیه این حرفه ریز خواهیم شد امید است که مورد توجه عزیزان اعم از کارفرمایان و مدیران شرکتها و همکاران محترم واقع گردد ، ضمناً دراین مقاله از کلمات محاوره ای برای ساده تر و کاربردی تر شدن مفاهیم استفاده شده است چرا که اساساً هدف این سایت ارائه مقالات کاربردی در ارتباط با خدمات حسابداری می باشد نه مقالات آکادمیک و دانشگاهی .

تعریف حسابداری : جمع آوری و بایگانی و ثبت کلیه رویدادهای مالی موسسه جهت تهیه گزارشات و صورت های مالی هر موسسه یا شرکت و یا مشاغل

تعریف خدمات حسابداری : خدمات حسابداری عبارت است از جمع آوری و عملیات ثبت و طبقه بندی و بایگانی  فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تهیه گزارشات از آنها  و ارائه به اشخاص و سازمانهای ذیصلاح

 

انواع موسسات و شرکتها  از لحاظ نظر نوع  فعالیت: 

خدماتی- بازرگان – تولیدی

۱ –  موسسات خدماتی : مبنای کار در این شرکتها و موسسات ارائه خدمات است نه تولید و بارگانی

 ۲ –  موسسات بازرگانی یا تجاری یا فروشگاهی: تمامی موسسات که کار آنها خرید و فروش کالا می باشد بدون ایجاد شرایط ارزش افزوده در کالا

۳ –  موسسات تولیدی : تمامی موسساتی که مواد اولیه را خریداری و با انجام اقدامات و پردازش و فرآوری آن را تبدیل به کالا و محصول می کنند و می فروشند .

طبقه بندی متداول مفاهیم حسابداری به صورت زیر می باشد:

۱-مفروضات حسابداری۲ – اصول حسابداری ۳- اصول یا میثاقهای محدود کننده

در ذیل به تعریف محدود موارد فوق تا جائی که برای یک مقاله کاربردی مناسب باشد خواهیم پرداخت .

۱) مفروضات حسابداری: الف )شامل فرض تفکیک شخصیت ب) فرض تداوم فعالیت ج) فرض واحد اندازه گیری د) فرض دوره مالی ه) فرض تعهدی.

۲) اصول حسابداری: الف ) شامل اصل بهای تمام شده ب) اصل تحقق درآمد ج)اصل تطابق هزینه ها با درآمدها  د)  اصل افشاء.

۳) اصول یا میثاقهای محدود کننده: ۱) شامل اصل فزونی منابع بر مخارج  ۲) اصل اهمیت

۳) اصل خصوصیات صنعت ۴) اصل محافظه کاری.

کلیه موارد فوق  در مقالات بعدی  با زبان ساده تر شرح خواهد شد ولیکن در این مقاله به این توضیح بسنده می کنیم که مفاهیم بالا مبنای منطقی حاکم بر حسابداری و خدمات حسابداری  اعم از ثبت و گزارشات و صورت های مالی می باشند این مفروضات و اصول مبنای کاری عملیات ثبت وقایع مالی هستند اینکه حتماً عملیات مالی موسسه ما تداوم دارد و دارای دوره مالی مثل سال مالی است و اینکه همیشه اول منابعی وجود دارد بعد از آنها هزینه خواهد می گیرد و …

ضمناً ما با توجه به سوابق و تجربیات متعدد کاری  آماده ارائه خدمات حسابداری در هر سه نوع انواع شرکتها یعنی خدماتی – بازرگانی و تولیدی هستیم .