موارد جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

موارد جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه : موضوعی که می خواهم برای شما عزیزان به نگارش درآورم در خصوص جرائم ارزش افزوده است که برای شما صاحبان مشاغل ، مغازه داران و حسابداران و صاحبان شرکتها و موسسات مشمول این قانون بسیار پر اهمیت است چرا که در اوایل سالهای آغاز به کار اداره ارزش افزوده این سازمان و امور مربوط به آن برای فعالان اقتصادی شاید چندان مهم تلقی نمی گردید ولیکن در حال حاضر یکی از پر اهمیت ترین سازمانهای دولتی طرف حساب با بخش خصوصی اعم از شرکتها و فروشگاهها قطعاً اداره مالیات ارزش افزوده می باشد چرا که با توجه ویژه قانون گذار محترم بازوی اجرائی این اداره بسیار قدرتمند است البته حق هم همین است چون وجوه دریافتی شرکتها از خریداران خود به عنوان ارزش افزوده جزء مایملک دولتی و بیت المال می باشد لذا تصرف بر این وجوه قطعاً عواقب سنگینی خواهد داشت در ادامه و با توضیحات فوق نظر شما عزیزان را به این بخشنامه ها در خصوص جرائم مالیات ارزش افزوده جلب می نمایم .

 ماده ۲۲ : مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق
 ———————————————————————————————————————–
ماده ۲۳ : تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.
مقاله فوق در خصوص موارد جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمت عزیزان عرضه گردید باشد که از نظرات خود ما را مطلع سازید .