راههای بالابردن امنیت چک ؟

راههای بالابردن امنیت چک های صادر شده ؟

مقدمه : چک یکی از اسناد بهادر می باشد که قوانین و بخشنامه های متعددی راجب آن وجود دارد و بحث روی آنها در محدوده فعالیت این سایت نیست و بهتر است در مقالات حقوقی پیگیری گردد ولی تا آنجا که مربوط به حرفه حسابداری است دانستن مطالب زیر راجب به امنیت چک بسیار حساس و حیاتی است .

 🔹 امضاهای خیلی آسان و خیلی پیچیده را فراموش کنید

     چرا که در مورد امضاهای پیچیده خودتان هم ممکن است نتوانید آنها را در موقع لازم بیاد بیاورید و امضاء ساده هم امنیت  کمتری  دارند .

🔹 چک ها را با یک قلم بنویسید

    افراد جاعل نتوانند چک شما را جعل کنند

🔹 دسته چک‌های‌ خود را دور از دسترس عموم قرار دهید

    چک جزء اسناد بهادار است و شما به عنوان مالک آن در قبال ارائه آن به سایرین در درجه اول مسئولیت قراردارید .

🔹 مبلغ چک را به ریال، تومان، عدد و حروف بنویسید

    جهت حفظ امنیت چک و سخت شدن جعل آنتوسط افراد مجرم

🔹 روی مبلغ چک چسب شیشه‌ای بچسبانید

    امکان جعل را کم می کنذ

🔹 از نوشتن چک در «وجه حامل» تا حد امکان خودداری کنید

    در صورت مفقود شدن چک فرآیند مسدود کردن چک را ممکن است با مشکل روبرو سازد

🔹 صدور چک «سفید امضاء» ممنوع!

    این موضوع بر اساس قانون چک غیر قانونی است ضمن اینکه امکان سوء استفاده را هم فراهم می سازد و در کل کار غیر عاقلانه و غیر حرفه ای می باشد .
🔹 تاریخ چک را افقی، عمودی، به عدد و به حروف درج کنید
به امنیت چک کمک می کند.

🔹حتی المقدور از پشت نویسی چکها پرهیز کنید

سعی کنید با دقت بیشتر و به کارگرفتن نرم افزار ها و سخت افزارها  متن چکهایتان را به صورت کامپیوتری درج نمائید تا هم امکان اشتباه و نیاز به پشت نویسی منتفی گردد و ضمن بالا رفتن امنیت چکهای صادره شما  امکان مخدوش شدن آنها نیز از بین برود .

مقاله فوق راجب راههای بالابردن امنیت چک های صادر شده ؟ می باشدکه امیدواریم مورد توجه شما قرارگرفته باشد .