خدمات حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری مالیاتی

مقاله مالیاتی حاضر به بخشها و زیر بخشهای کار و شغل خدمات حسابداری مالیاتی می پردازد و کمی تا قسمتی سعی در باز کردن این موضوعات خواهند نمود .

این مقاله مالیاتی برای چه کسانی مفید است ؟

۱- همکاران حسابدار تازه فارغ التحصیل تا بتوانند گرایش کاری خود را در این بازار کار خدمات حسابداری مالیاتی با دقت بیشتری انتخاب نمایند .

۲- برای مدیران موسسات و شرکتها تا با آشنائی با گرایش های تخصصی حرفه خدمات حسابداری مالیاتی بتوانند در شرکت خود تقسیم کار مناسبی را خودشان ایجاد نمایند به این معنا که بتوانند از نحوه سازماندهی و مدیریت کلاسیک و هرمی پرسنل حسابداری پرهیز نمایند ، حالا سازماندهی کلاسیک چیست ؟ حالتی که مدیر شرکت یا موسسه ابتدا یک مشاور مالیاتی را انتخاب و در شرکت فعال می نماید و پس از آن از طریق این و یا به توصیه این مشاور مالیاتی شخصی مدیر مالی را انتخاب می نماید و مدیر مالی هم سمتها و افراد مورد نیاز واحد خدمات حسابداری را انتخاب و گزینش می نماید .

حالا ایراد و خطر این روش گزینش پرسنل برای آن شرکت و موسسه چیست ؟

وقتی نفرات واحد خدمات حسابداری مالیاتی از بالا تا پائین از مشاور مالیاتی تا مدیر مالی و پرسنل مالی مثل خزانه دار و اپراتور سند زن  و رئیس حسابداری و سایرین از یک گروه نفرات با وابستگی یکسان و به قولی از یک تیم باشند این مشکلات زیاد مگو و مپرسی را می تواند برای آن موسسه یا شرکت ایجاد کند  پس در همین بند یعنی ۲ گفتیم که این مقاله مالیاتی برای مدیران موسسات و شرکتها می تواند مفید باشد چرا که آنها می توانند روشهای بهتری را جایگزین روش کلاسیک گزینش نفرات واحد خدمات حسابداری مالیاتی نمایند و با آشنا نمودن آنها با مشاغل و زیر مشاغل ( وظیفه ها ) در واحد حسابداری به آنها این توانائی را می دهد که نفرات این واحد را هر کدام به صورت مستقل و توسط خودشان گزینش نمایند و این باعث پایداری نفرات گزینش شده و بالا رفتن امنیت عملکرد در واحد خدمات حسابداری مالیاتی گردد .

۳- این مقاله مالیاتی همچنین می توانند برای سروران مدیر مالی و مشاور مالی مالیاتی هم مفید باشد چرا که ایشان به مرور دانسته های خودشان از زبان اینجانب خواهند پرداخت و اگر از نظراتشان ما را هم مطلع سازند که ممنون ایشان خواهیم شد .

ادامه مقاله مالیاتی خدمات حسابداری مالیاتی

تفکیک مشاغل در واحد خدمات حسابداری مالیاتی شرکتها و موسسات به شرح ذیل می تواند باشد ۱- مشاور مالی و مالیاتی ۲- مدیر مالی ۳- رئیس حسابداری ۴- خزانه دار – ۵ – مسئول پرداختها به تامین کنندگان ۶- حسابدار ارشد فروش ۷- حسابدار فروش (رسیدگی کننده به قاکتور های فروش ) ۸- حسابدار انبار و قیمت تمام شده ۹- مسئول واریز و دریافت به بانکها ۱۰ – حسابدار قانونی

توضیح اینکه سمتها و مشاغل ذکر شده از واحد خدمات حسابداری مالیاتی مربوط به واحد های بزرگ و بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده و شرکتها و موسسات به نسبت بزرگی خودشان می توانند برخی مشاغل را حذف و یا ادقام نمایند در ادامه مقاله خدمات حسابداری و مالیاتی به شرح مختصری از این مشاغل خواهیم پرداخت .

۱- مشاور مالی و مالیاتی

مشاور مالی و مالیاتی شخصی است که در کلان موقیت مالی یک موسسه یا شرکت دخیل است و معمولاً خدمات و ارتباطاتش نوعاً با اعضای هیات مدیره می باشد و خط مشی کلی حرکت مالی و مالیاتی شرکت را با هیات مدیره و مدیر عامل تصمیم سازی می نماید و از لحاظ خصوصیات و تجارب قطعاً فردی است با سابقه بالای ۲۵ سال که این سابقه در سطح مدیریت مالی شرکتها و موسسات با نوع فعالیت متفاوت به مانند تجاری بازرگانی و خدماتی و تولیدی بوده است و ایشان اشراف کامل به قوانین مالی و مالیاتی دارند و در دعاوی مختلف مالیاتی تجربه کافی کسب نموده اند و قادر هستند با استفاده از صورت های مالی تهیه شده توسط واحد خدمات حسابداری مالیاتی شرکت و تحلیل آن نزد هیات مدیره و مدیر عامل آینده و بودجه صحیحی برای حرکت آتی موسسه تنظیم و ارائه و بر اجرای و انحراف از آن نظارت نمایند .

۲- مدیر مالی:

سیاست گذاری نحوه تقسیم بندی مشاغل و تعیین مرز های کاری بین پرسنل واحد خدمات حسابداری و مالیاتی و همچنین تعیین شرح وضائف و نظارت بر اجرای وضائف توسط پرسنل واحد خدمات حسابداری مالیاتی و همچنین کنترل صورت های مالی تهیه شده جهت ارائه به هیات مدیره و مشاور مالیاتی باایشان می باشد .

۳- رئیس حسابداری:

وظیفه تهیه صورت های مالی کل مجموعه خدمات حسابداری مالیاتی شرکت و ارائه گزارشات از نحوه کار پرسنل مالی به مدیر مالی و نظارت و کنترل و آموزش پرسنل مالی به ایشان محمول میگردد .

۴- خزانه دار

وظیفه ثبت اسناد دریافت و پرداخت و نگهداری تنخواه و تحویل چکها و دریافت رسید معتبر و کنترل حسابهای جاری و رفع مغایرت از آنها و همچنین کنترل اسناد با ایشان است .

۵ – مسئول پرداختها به تامین کنندگان

این شخص با بررسی و رفع مغایرت از حساب تامین کنندگان مقدمات پرداخت به ایشان را دنبال نموده و در نهایت از ایشان رسید تسویه دریافت می نماید .

۶- حسابدار ارشد فروش و  پیگیری مطالبات

حسابدار ارشد فروش حساب مشتریان را از جهت مطالبات بررسی و ا همکاری حسابدار فروش اقدام به رفع مغایرت و پیگیری مطالبات و وصول آنها می نماید .

۷- حسابدار فروش (رسیدگی کننده به قاکتور های فروش )

این فرد وظیقه دارد دائما انواع فروش نقدی – اعتباری و فروش با سایر روشها و حساب مشتریان را کنترل و ایرادات و خطاها و مغایرت حسابها با مشتریان را برطرف نماید و حساب مشتریان را صاف و شفاف و قابل استفاده برای حسابدار ارشد فروش نماید .

۸- حسابدار انبار و قیمت تمام شده

این فرد وظیفه کنترل دائمی کاردکس انبارهای مواد اولیه و محصول را با موجودی واقعی آنها را بر عهده دارد و همچنین وظیفه خطیر داده گذاری فرمول های قیمت تمام شده مصولات و تهیه گزارش انحراف از قیمت تمام شده را برعهده دارد .

۹- مسئول واریز و دریافت به بانکها

این فرد وظیفه واریز ، برداشت و انتقال وجوه و هچنین به حساب گذاشتن چکهای دریافتنی در سررسید های آنها را دارد .

۱۰ – حسابدار قانونی :

این سمت از مشاغل واحد خدمات حسابداری مالیاتی شرکتها فردی است که وظیفه تهیه اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و همچنین صورت معاملات فصلی را از طریق رسیدگی و آنالیز و درست آزمانی عملکرد مالی ثبت شده در نرم افزارحسابداری مجموعه را دارد .

این مقاله با عنوان خدمات حسابداری مالیاتی تقدیم حضورتان گردید