خدمات مالیاتی و تعریف دارائی های ثابت مشهود

خدمات مالیاتی و تعریف دارائی های ثابت مشهود

تعریف دارایی های ثابت مشهود طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ :
  الف – به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود.
ب – انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگی های عمده دارایی ثابت مشهود به شرح زیر است:
۱- ماهیت فیزیکی و مشهود دارند.
۲- به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده اند.
۳- دارای عمر مفید نسبتا طولانی بوده و منافع اقتصادی آنها مربوط به بیش از یک دوره مالی است.
۴- در عملیات به طور مستمر مورد استفاده قرار می گیرند.
داراییهای ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شوند که گروه اول آنها را در این مقاله شرح خواهیم داد و دو گروه بعدی در مقاله دیگری به همین نام آورده شده است .
دارایی های استهلاک پذیر مانند ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات که دارای عمر اقتصادی محدود می باشند و در اثر استفاده و گذشت زمان فرسوده شده و از ارزش آنها کاسته می شود از این رو طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمد بهای تمام شده این گونه دارایی ها طی عمر مفید آنها به خدمات یا محصولات تولید شده تخصیص می یابد.
این مقاله با عنوان خدمات مالیاتی و تعریف دارائی های ثابت مشهود تقدیم حضورتان گردید .