خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

جهت  توسعه بازار کسب و کار خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی در آینده به کدام سمت خواهد بود ؟

در این حوزه تا به حال توسط این سایت مقالات متعددی تهیه و تقدیم حضور گردیده است ولیکن در مقاله حاضر دیدگاه دیگری از این موضوع را بررسی و موشکافی خواهیم نمود ، وضعیت بازار و حجم تقریبی این بیزینس در کشور ما چقدر است و حدوداً چند موسسه و شرکت در این عرصه فعالیت دارند لذا نظر سروران محترم را به ادامه این مقاله با عنوان خدمات مالیاتی و پاسخ سئوال جهت توسعه  بازار کسب و کار خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی در آینده به کدام سمت خواهد بود ؟ جلب می نمایم .

۱- نگارش دفاتر قانونی ( دفاتر روزنامه و کل )

این خدمت از دیر باز توسط موسسات و افراد مستقل انجام شده است و ضرورت آن این است که نفرات و حسابداران حاضر در شرکت و موسسه توانائی نگارش خوانا و تمیز دفاتر قانونی را ندارند و یا وقت این کار را ندارند و یا لااقل صلاحدید مدیران شرکت و موسسه این است که این کار برون سپاری شده و توسط افراد دیگری خارج از موسسه انجام گردد ، جدا از خوبی و یا بدی و یا قانونی و غیر قانونی بودن این کار باید گفت که این امر شایع است و با بررسیهای میدانی البته نچندان دقیق حدود ۳۵ درصد شرکتها و سازمانها این کار را برون سپاری می نمایند و اینکه چرا این آمار دقیق نیست ، دلیل آن این است که نفراتی که در این خصوص بواسطه پایان نامه دانشجوئی مورد سئوال قرار گرفتند ، مشخص نیست چقدر در پاسخگوئی جانب احتیاط را رعایت نموده اند و از ارائه پاسخ درست طفره رفته باشند در هر صورت موضوع فوق چندان دور از واقعیت به نظر نمی رسد .

۲- دفاع از دفاتر دفاتر و اسناد قانونی

اینکه تا چه حد موسسات و شرکتها لازم می دانند که از کمک مشاورین مالیاتی در این خصوص بهره مند گردند قابل اندازه گیری نمی باشد ولیکن اغلب شرکتهای متوسط و متوسط به بالا که نوعاً گردش مالی بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان دارند از این خدمات استفاده می نمایند و باید گفت بازار این کار داغ است و به نظر می رسد خدمات مشاوره مالیاتی در خصوص دفاع از دفاتر و اسناد بازار بزرگی داشته باشد و در آینده نیز به نظر میرسد که این بازار گسترش روز افزونی را شاهد باشد و دلیل این موضوع نیاز شرکتها در بکارگیری نیروی امینی می باشد که با تجربه و توانائی خود بتواند حقوق شرکتها را در دفاع از اسناد مالی و مالیاتی حفظ نماید .

۳- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی اعم از تشخیص و بند ۳ و سایر موارد

به همراه احدی از اعضاء هیات مدیره  شرکت  که اکثراً مدیرعامل می باشدنوعاً مدیر مالی نیز در این جلسات حاضر می گردد تا از دفاتر تنظیمی خودش و تیمش دفاع نماید و موارد و ابهامات را به ممیز محترم و یا هیات بند ۳ توضیح و رفع ابهام نماید ولیکن در برخی موارد که مدیریت تشخیص می دهد از وجود سایر نفرات که تجربه بیشتری دارند استفاده می گردد و با توجه به اینکه این موضوع کمتر اتفاق می افتد به نظر می رسد بازار محدود تری داشته باشد .

۴- مشاوره کلان مالیاتی در ارتباط با کد بندی و مدیریت کلان مالی شرکتها

برخی از شرکتها که از تیم های جوان حسابدار و مدیر مالی استفاده می نمایند صلاح می دانند که نفرات با تجربه تری را هم در کنار خودشان برای هدایت تیم جوان حسابداری داشته باشند تا این تیم بتواند در کنار پویائی و تلاش و سرعت بالا از پخته گی یک نیرو و استاد کهنه کار حسابداری و خدمات مالی نیز استفاده نمایند که البته این ترکیب در شرکتهای تولیدی و فروش مویرگی بسیار دیده شده و درصد موفقیت بالائی در این چیدمان نیرو ها و تخصص ها دیده می شود .

۵- شرکتها و موسسات حسابداری که خدمات مالی شرکتها را پیمانکاری می نمایند

شرکتهای بسیار زیادی در این خصوص تاسیس شده و مشغول فعالیت می باشند که بسیاری از این دوستان و همکاران خدمات ارزشمند و تخصصی به مشتریان خود ارائه می دهند ولیکن متاسفاته در این بازار به دلیل وجود دید خدماتی و ارزان محوری در بسیاری موارد با توجه به درخواست مشتریان قیمت ارائه خدمات تا حد غیر معقول و غیر متناسبی پائین آمده است به نحوی که دو مشکل را در این بازار نسبتاً بزرگ ایجاد کرده اولاً موسسات حسابداری را مجبور به عقد قراردادهائی نموده که عملاً با قیمت برآوردی بسیار فاصله دارد و این موضوع باعث افت شدید کیفیت کار در این حوزه شده است و افرادی فقط برای گرفتن کار بیشتر اقدام به قیمت شکنی و زیر فروشی در این بازار می نمایند که متاسفانه این رقابت ناسالم در نهایت موجب افت کیفیت خدمات و در دراز مدت موجب از بین رفتن اعتماد مشتریان و کاهش شدید حجم این بازار خواهد شد .

۶- برون سپاری کل خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی شرکت

برخی شرکتهای کوچک به دلیل اینکه استخدام نیروی تمام وقت حسابداری و خدمات مالیاتی ممکن است برایشان به صرفه نباشد و اساساً نتوانند بین نفرات مدعی و متخصص در بازار کار تمیز قائل گردند به سراغ موسسات خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی می روند و کل عملیات مالی و حسابداری خود را برون سپاری می نمایند من کلاً این موضوع را تائید می نمایم و مطمئنم برای کارفرمایان و مدیرانی که توانائی و یا وقت کافی برای مدیریت و نظارت بر نیروهای حسابدار را ندارند بسیار بهتر است که این خدمات را برون سپاری نمایند و در قبال انجام کار پول پرداخت نمایند .

۷- خدمات حسابرسی و تهیه گزارشات مالی

این سلسله خدمات بیشتر مرتبط با شرکتهای بزرگ می باشد که یا جزء بورس اوراق بهادار هستند و یا اینکه به لحاظ بزرگی شرکت دارای سهامداران متعدد می باشند و در این خصوص جلسات سالیانه و یا فصلی هیات مدیره و سهامداران برگزار می گردد و لازم می دانند که صورت های مالی مفصل تهیه نمایند ، این طیف از شرکتها نوعاً خدمات حسابرسی خود را به یکی از شرکتهای معتبر در این حوزه برون سپاری می نمایند و یا اینکه گروهی از متخصصین را در این خصوص استخدام می نمایند به جهت حجم بزرگ این بازار آینده بسیار بهتری برای آن متصور می گردد و قطعاً جهت توسعه بازار کار حسابداری و حسابرسی از همین ناحیه  می باشد و شرکتهای دانش محور و دارای گرید مورد قبول سازمانهای ذیربط می توانند به سازمانهائی بسیار بزرگتر تبدیل گردند لذا سرمایه گذاری در این بخش به نظر برای آینده بسیار معقول می نماید .

مقاله فوق از سلسله مقالات خدمات مالیاتی این سایت تقدیم حضورتان گردید.