تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی سال ۹۶

با اعلام سایت رسمی دارائی مهلت ارسال معاملات فصلی تمدید شد که ظاهراً این تمدید به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط تکمیل فرم مربوط به معاملات به صورت تجمیعی می باشد که باید منتظر بود و شرایط جدید را بررسی نمود در اولین فرصت پس از اعلام دارائی و تغییرات ایجاد شده در نحوه ارسال عزیزان و همکاران را مطلع خواهیم ساخت

باتشکر ۹۶/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۵۰